Lớp học tiếng Nhật

 

Trong Cộng đồng người Việt tại Thành phố Sendai (SenTVA), các tình nguyện viên với những lập trường xã hội khác nhau dạy tiếng Nhật cho người Việt và người của nhiều quốc gia khác với nhiều đối tượng từ trẻ em cho đến sinh viên, từ Thực tập sinh cho đến người đi làm. Không có bất cứ điều kiện nào đối với người học và Tình nguyện viên.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về việc học tiếng Nhật và tình nguyện viên dạy tiếng tiếng Nhật.

 

khái yếu

Số lượng học viên: 62. Số lượng giáo viên: 41

Địa điểm: Góc giao lưu – Trung tâm quốc tế Sendai.

Thời gian: Lớp học thứ bảy: 14:00~16:00

Lớp học Chủ nhật: 10:30~12:30

Đối với học viên: 500 yên/1 tháng (Mỗi lần thu hội phí của 1 kỳ (4 tháng) tức 2000 yên). Trường hợp tham gia cả 2 lớp học thì nộp 4000 yên cho 1 kỳ (4 tháng).

Phương thức đi lạ

Trung tâm Quốc tế Sendai: Aoba – Aobaku – thành phố Sendai – tỉnh Miyagi. Phương tiện giao thông: Tuyến tàu điện ngầm Tozai, ga Kokusai Center (đi bộ 1 phút)